Bussummerheide

Contact

Bussummerheide
Randweg
1403 XP Bussum
Plan je route

vanaf jouw locatie

De Bussummerheide is samen met de Westerheide (344 ha) het grootste aaneengesloten heideveld van het Gooi. Eén van de zeldzame plekken waar je een paar kilometer ver kunt kijken.

Dit is het domein van de veldleeuwerik, de boompieper en de roodborsttapuit. De grafheuvels, de vele kleine bosjes en de eeuwenoude zandwegen geven het gebied extra karakter. Er zijn archeologische vondsten bekend uit de steentijd en er zijn restanten gevonden van een 12e eeuwse nederzetting. Ook zijn er nog grondwerken zichtbaar (wallen en greppels) die deel uitmaken van de Voorstelling van Naarden daterend van begin 20e eeuw.

Tijdens de Olympische Spelen van 1928 heeft er een paardenrenbaan gelegen. De contouren zijn hier en daar nog zichtbaar. Via Natuurbrug Zanderij Crailoo - het grootste ecoduct ter wereld - is deze heide verbonden met De Snip en het Spanderswoud/Kamphoeve.

Honden…

De Bussummerheide is samen met de Westerheide (344 ha) het grootste aaneengesloten heideveld van het Gooi. Eén van de zeldzame plekken waar je een paar kilometer ver kunt kijken.

Dit is het domein van de veldleeuwerik, de boompieper en de roodborsttapuit. De grafheuvels, de vele kleine bosjes en de eeuwenoude zandwegen geven het gebied extra karakter. Er zijn archeologische vondsten bekend uit de steentijd en er zijn restanten gevonden van een 12e eeuwse nederzetting. Ook zijn er nog grondwerken zichtbaar (wallen en greppels) die deel uitmaken van de Voorstelling van Naarden daterend van begin 20e eeuw.

Tijdens de Olympische Spelen van 1928 heeft er een paardenrenbaan gelegen. De contouren zijn hier en daar nog zichtbaar. Via Natuurbrug Zanderij Crailoo - het grootste ecoduct ter wereld - is deze heide verbonden met De Snip en het Spanderswoud/Kamphoeve.

Honden zijn aangelijnd toegestaan binnen de rasters. In de randzones mogen honden loslopen.

De vegetatie bestaat uit zogeheten droge- en natteheidetypen. Het drogeheidetype bestaat voornamelijk uit struikheide en bochtige smele. Bij het natteheidetype komt voornamelijk dopheide en pijpestrootje voor.

Een langgerekte heuvel in het gebied, de "Lange Heul", is onstaan na het verdwijnen van het tot 250 m dikke landijs. Afspoeling en verstuiving gaven de langgerekte heuvel het huidige aanzicht, alhoewel de legende zegt dat er een gat zat in de zandzak waarmee een reus zand moest halen voor zijn vrouw.  De hei wordt door runderen begraasd om vergrassing en verbossing tegen te gaan.

Locatie